De NOS concludeerde na onderzoek: Gemeenteraden vaak wit en mannelijk, ‘druk om te veranderen mist in lokale politiek’

De NOS schrijft “Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn dekandidatenlijsten allesbehalve divers, veel gemeentelijke partijen hebben moeite om überhaupt genoeg kandidaten te vinden, In de raden zitten verhoudingsgewijs veel minder mensen met een beperking, met een migratieachtergrond, lhbtiq+’ers en jongeren en Daarnaast hebben raadsleden uit ondervertegenwoordigde groepen last van de manier waarop ze vanwege hun identiteit bejegend worden”.

Dit artikel stemt niet echt hoopvol en tegelijkertijd is de strekking van dit artikel voor mij niet nieuw en juist precies de reden dat ik in oktober 2021 mijn boek ‘Succesvol in de politiek’ uitbracht. Politieke partijen zijn onvoldoende in staat om zelf de vernieuwing en diversiteit tot stand te brengen en daarom …… ga bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. stemmen op iemand in wie jij vertrouwen hebt, die één van de ondervertegenwoordigde groepen behoort. Je krijgt wat je stemt, dus jij bepaalt hoe jouw Gemeenteraad eruit ziet na 16 maart.

En denk je ‘die Gemeenteraad moet echt meer representatief worden en het is tijd voor nieuwe politiek’ – lees dan ‘Succesvol in de politiek’; ik help je stap voor stap de politiek te ontdekken en jouw talenten in te zetten om de politiek te vernieuwen, te verbeteren en om te zorgen dat mensen zich echt gehoord gaan voelen.